Taste the Future with Kara @ ANUGA 2019

Kara is growing since ANUGA 2017!
Glad to be back at Cologne, Germany for participating ANUGA 2019.

Anuga 2019 - Kara 01

Anuga 2019 - Kara 2

Read more at www.anuga.com